ourliteraturetoday

सन्देश

In Uncategorized on मार्च 17, 2010 at 6:35 बिहान

बिपनामा फुलनू तिमी
सपनामा होइन
समर्पणमाँ भुल्नु तिमी
कल्पनामा होइन

सुनील राइ

Advertisements
%d bloggers like this: